Werken aansluiting Brussels Airport op fietssnelweg Brussel-Leuven van start

De werkzaamheden om een aftakking te maken van de fietssnelweg F3 tussen Brussel en Leuven naar Brussels Airport gaan vandaag van start. Dankzij deze aftakking kunnen werknemers, omwonenden en sportieve passagiers in de toekomst op een veilige, snelle en duurzame manier met de fiets tot aan de luchthaven geraken. De realisatie van de aftakking is een samenwerking tussen het Vlaamse gewest, de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Zaventem en Brussels Airport Company.

Ter hoogte van de Heidestraat in Zaventem wordt vandaag gestart met werkzaamheden om een aansluiting van Brussels Airport op de fietssnelweg F3 tussen Leuven en Brussel te realiseren. Die fietssnelweg gaat langs de stations van Leuven, Herent, Veltem, Erps-Kwerps, Kortenberg, Nossegem en Zaventem en sluit aan op de Gewestelijke fietsroute 1b in Brussel. Brussels Airport wordt met deze aftakking nu ook deel van dat netwerk.

Zo kan al wie op de luchthavensite werkt, de omwonenden en ook sportieve passagiers, nog makkelijker en veiliger met de fiets naar de luchthaven. In normale omstandigheden komen er dagelijks 70 000 passagiers en 24 000 werknemers naar de luchthaven. Met de aanleg van deze aansluiting op de fietssnelweg wil Brussels Airport het fietsen naar de luchthaven comfortabeler en aantrekkelijker maken en zo ook het gebruik van de fiets aanmoedigen.

De aansluiting naar de luchthaven komt grotendeels te liggen in de bedding van de voormalige spoorlijn en is 2 kilometer lang. Dit project is een samenwerking met de Vlaamse Overheid, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem. De uitvoering van de werken is in handen van Brussels Airport Company, en zal een viertal maanden in beslag nemen.

Fietsersbond: “Voor een echt fietsklimaat is er dringend nood aan meer fietsveiligheid”

Op 25 maart presenteerde VIAS de verkeersveiligheidsbarometer voor 2018. Het goede nieuws:  het aantal verkeersdoden daalt, het slechte nieuws: het aantal fietsdoden stijgt (vooral in Vlaanderen en Brussel), net als het aantal letselongevallen.  ‘Helft meer fietsongevallen van en naar het werk’, zo kopt De Standaard vandaag. Wil de volgende regering echt inzetten op fietsveiligheid, dan zijn extra investeringen nodig. De Fietsersbond vraagt daarom minstens 500 miljoen op Vlaams niveau, samen met een uitgebreid pakket voorstellen voor de komende legislatuur, op elk beleidsniveau. Om zo tot een echt fietsklimaat te komen.

Er is dus duidelijk een gebrek aan fietsveiligheid. Willen we dat die een rem wordt op de positieve fietstrend? Want die is er, maar eerder ondanks het beleid dan dankzij het beleid. Vorige week bracht de FOD Mobiliteit de driejaarlijkse federale diagnostiek mobiliteit uit. Conclusie daar: enkel de fiets biedt weerwerk tegen de auto(files). Het aantal mensen dat de fiets gebruikt voor woon-werk verkeer stijgt tot 17% in Vlaanderen.

Huidige beleid teveel ‘en-en’, teveel gericht op de auto

Meer fietsers naar het werk dus, alleen delen elektrische fietsen, speed pedelecs, bakfietsen, fietskoeriers en gewone fietsen allemaal dezelfde, beperkte infrastructuur. Dat, onder andere, blijkt nu tot onder meer ongevallen te leiden.

Het huidige beleid in Vlaanderen en Brussel is teveel ‘en-en’ en nog teveel gericht op de auto. Het roer moet om. Nog te vaak is de doorstroming van de auto belangrijker dan die van de fiets en -onbegrijpelijk en met tragische gevolgen vandien- soms belangrijker dan de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Dat getuigen de na vele jaren nog niet aangepaste ‘zwarte kruispunten’ en ‘moordstrookjes’ op onze wegen die voor veilig fietspad moeten doorgaan.

Voorstellen voor een echt fietsklimaat

Zowel in het Brussels Gewest als in Vlaanderen is er deze legislatuur verbetering merkbaar voor fietsers, maar we kunnen lang nog niet spreken van een geïntegreerd fietsbeleid. Laat staan van een echt fietsklimaat -wat nodig is als we de autodruk willen verlagen, de leefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen én het klimaat verbeteren. En dat wil iedereen, toch?

De Fietsersbond heeft daarom een uitgebreid pakket voorstellen uitgewerkt met zeer concrete speerpunten voor de komende legislatuur en voor elk beleidsniveau, om tot een echt fietsklimaat te komen.

Als we echt willen inzetten op fietsveiligheid zijn extra investeringen echt nodig. Zelfs met een budget van 500 miljoen euro per jaar op Vlaams niveau hebben we nog tien jaar nodig om de fietspaden op de gewestwegen conform de kwaliteitseisen te krijgen, dat becijferde het Rekenhof in 2017 al.

Al onze voorstellen voor de volgende regeringen in Vlaanderen, Brussel en op het federale niveau vind je via fietsersbond.be/fietsklimaat. Een samenvatting van de doelstellingen en speerpunten lees je hier.

Bron: Fietsersbond

Moordstrookje, het woord van het Jaar 2018

Met 21,2% van de stemmen is moordstrookje de winnaar van deze verkiezing en gaat dit woord de geschiedenis in als het Woord van het Jaar 2018.

Definitie van moordstrookjefietspad dat vlak langs een weg ligt en daardoor zeer gevaarlijk is

In Nederland is met 55,4% van de stemmen blokkeerfries verkozen tot hét Woord van het Jaar 2018.

Definitie van blokkeerfies: elk van de personen die in Friesland een wegblokkade hebben opgezet om anderen te verhinderen te demonstreren tegen een aspect van de sinterklaastraditie, door sommigen beschouwd als verdediger daarvan

De Woord van het Jaarverkiezing werd in voorgaande jaren gewonnen door de woorden koesterkoffer (2017), samsonseks (2016), kraamkost (2015), flitsmarathon(2014), selfie (2013), frietchinees (2012), stoeproken (2011), tentsletje (2010), ontvrienden (2009), swaffelen (2008) en bokitoproof (2007).