Flitscontroles na paddenoverzetactie zorgen voor beroering in Zemst

Een zone 30 aan de schoolpoort en in de aanpalende straten is een zegen voor de schoolgaande jeugd, een tijdelijke zone 30 in de straten tijdens de jaarlijkse paddentrek ook. Zoals in Zemst, waar elk jaar deze paddenoverzetactie wordt georganiseerd, jammer genoeg hebben twee ongelukkige politiecontroles voor veel beroering gezorgd. Een verslag.

Om de veiligheid van de helpers én de padden te garanderen vaardigde de gemeente Zemst een tijdelijke politievordening uit, van 8 februari tot 2 april werd er in volgende straten:

 • Pater Penninckxstraat – Moorbosstraat: vanaf Pater Penninckxstraat
  22 tot voorbij het kruispunt van de Moorbosstraat met de
  Meulekensweg;
 • Heidestraat: vanaf huisnummer 158 tot aan de verkeersdrempel in de
  Heidestraat;
 • voor Zemstsesteenweg: vanaf de bocht voor de tunnel onder de
  Brusselsesteenweg tot aan de brug over de Barebeek;
 • voor Kampenhoutsebaan: vanaf het kruispunt met de Albertlaan tot
  voorbij het kruispunt met de Mosvinvoetweg.

de snelheid tijdelijk gelimiteerd tot 30. De gemeente bevestigt in de politievordening dat de verkeersborden goed zichtbaar dienen te zijn en in groot formaat geplaatst. (lees volgend document: TP paddenoverzetacties van 8 februari tot 2 april 2021)

Op volgende foto kan men opmerken dat de zone 30 is aangebracht, maar in het kleinste formaat. De grotere padden-driehoek met tijdsindicatie (tussen 19:00 ’s avonds en 07:00 ’s morgens) kan voor verwarring zorgen.

Desondanks het aflopen van de tijdelijke politievordening werden er op 6 en 8 april op de Zemstsesteenweg in de richting van Hofstade politiecontroles gehouden: men controleerde een maximumsnelheid van 30 waar normaal gezien een maximale snelheid van 70 is toegestaan.

De tijdelijke borden zone 30 werden door de gemeente Zemst niet tijdig weggehaald. Gemeenteraadslid Diana Behets verklaarde evenwel op Facebook dat de paddentrek reeds was afgelopen en dat de borden zone 30 werden weggehaald voor de politiecontroles.

Op een aantal Facebook pagina’s hebben al verschillende mensen bevestigd dat ze een (hoge) boete hebben gekregen. De meeste mensen vinden het uitschrijven van deze boetes oneerlijk.

Persoonlijk heb ik ook een boete ontvangen: ik reed 51. Aangezien de hoge en – mijn inziens – buitensporige boete (€174) heb ik besloten om deze verkeersboete aan te vechten, ik heb volgende argumenten gebruikt:

Een tijdelijke politievordening (zitting van 18-01-2021 gemeentebestuur Zemst) werd uitgeschreven betreft paddenoverzetacties van 8 februari tot 2 april 2021. Ik werd geflitst op 6 april. Een snelheidszone 30 werd ingericht in een zone buiten de bebouwde kom waar men normaal gezien maximaal 70 mag rijden.

De politieverordening neemt o.a. volgende maatregelen: alle borden moeten van groot formaat zijn zodat deze duidelijk zichtbaar zijn, geen kleine verkeersborden (dit was niet het geval). Bovendien is deze tijdelijke zone 30 niet herkenbaar door de plaatsgesteldheid: er is geen wegversmalling noch een snelheidsremmer.

Er staat een groot padden-bord net voor het kleine zone 30 bord waarop staat dat de paddentrek gebeurt tussen 19:00 ’s avonds en 07:00 ’s ochtends, dit maakt de situatie verwarrend.

De lokale organisator en gemeenteraadslid (Diana Behets) meldt op Facebook dat deze borden zone 30 reeds werden weggehaald voor de datum van flitsen.

Met als bijlage de tijdelijke politievordening, en drie foto’s als illustratie:

Graag een reactie onder dit bericht als u ook een boete hebt ontvangen.

P.S.: ik ben geen jurist en ik heb nog nooit een boete aangevochten, maar ik vind deze hoge boete echt oneerlijk.