Een vreemde fietssuggestiestrook in Brussel

Twitter-gebruiker BXLeration plaatste hetvolgende filmpje online, het betreft een fietssuggestiestrook in Brussel.

De strook duidt de positie van de fietser aan op de rijbaan.

Het is evenwel geen fietspad, er zijn immers geen twee evenwijdige onderbroken strepen of verkeersborden die een fietspad aangeven. Zo’n strook is niets anders dan een geverfde strook op de rijbaan waarop je ook met met een auto mag rijden, stilstaan of parkeren.

Een fietssuggestiestrook maakt vooral duidelijk dat er fietsers kunnen, maar niet moeten, rijden. Op deze manier worden automobilisten attent gemaakt op de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Bovendien wordt de rijbaan visueel smaller gemaakt opdat chauffeurs hun snelheid zouden aanpassen.

Fietsers hebben echter geen specifieke rechten op een fietssuggestiestrook aangezien dit niet is opgenomen in het verkeersreglement.

Werken aansluiting Brussels Airport op fietssnelweg Brussel-Leuven van start

De werkzaamheden om een aftakking te maken van de fietssnelweg F3 tussen Brussel en Leuven naar Brussels Airport gaan vandaag van start. Dankzij deze aftakking kunnen werknemers, omwonenden en sportieve passagiers in de toekomst op een veilige, snelle en duurzame manier met de fiets tot aan de luchthaven geraken. De realisatie van de aftakking is een samenwerking tussen het Vlaamse gewest, de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Zaventem en Brussels Airport Company.

Ter hoogte van de Heidestraat in Zaventem wordt vandaag gestart met werkzaamheden om een aansluiting van Brussels Airport op de fietssnelweg F3 tussen Leuven en Brussel te realiseren. Die fietssnelweg gaat langs de stations van Leuven, Herent, Veltem, Erps-Kwerps, Kortenberg, Nossegem en Zaventem en sluit aan op de Gewestelijke fietsroute 1b in Brussel. Brussels Airport wordt met deze aftakking nu ook deel van dat netwerk.

Zo kan al wie op de luchthavensite werkt, de omwonenden en ook sportieve passagiers, nog makkelijker en veiliger met de fiets naar de luchthaven. In normale omstandigheden komen er dagelijks 70 000 passagiers en 24 000 werknemers naar de luchthaven. Met de aanleg van deze aansluiting op de fietssnelweg wil Brussels Airport het fietsen naar de luchthaven comfortabeler en aantrekkelijker maken en zo ook het gebruik van de fiets aanmoedigen.

De aansluiting naar de luchthaven komt grotendeels te liggen in de bedding van de voormalige spoorlijn en is 2 kilometer lang. Dit project is een samenwerking met de Vlaamse Overheid, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem. De uitvoering van de werken is in handen van Brussels Airport Company, en zal een viertal maanden in beslag nemen.

De Provinciesteenweg in Haacht blijft een gevaarlijke baan

Dat de Provinciesteenweg in Haacht een gevaarlijke baan is, is een understatement. Op 24 september 2018 werd een 15-jarige jongen gegrepen door een auto bij het oversteken van de baan.

Een paar kilometer verderop richting Haacht, waar de Provinciesteenweg de Stationsstraat wordt, stierf in 2015 de 16-jarige Noah toen hij samen met een vriend naar huis aan het fietsen was.

Buiten een snelheidsbeperking van 50 km/uur wordt er bitter weinig gedaan aan het onveiligheidsgevoel.

De foto’s dateren van mei 2020.

 

Van een mooi aangelegd fietspad (Zemst) naar een smal en versleten fietspad (Hombeek, Mechelen)

Fiets je tussen de Zemstseweg (Hombeek, Mechelen) en de Hoogstraat (Zemst) kom je van een smal en versleten fietspad op een gloednieuw en mooi aangelegd fietspad. De wegenwerken laten doorlopen – de weg loopt tussen twee provincies/gemeentes – was precies niet mogelijk. 

Fietspad tussen Nederokkerzeel, Kampenhout en Erps-Kwerps stopt halverwege

Het fietspad op de Nederokkerzeelsesteenweg tussen Nederokkerzeel, Kampenhout en Erps-Kwerps stopt halverwege. De fietsers zijn dan gedwongen om op de baan te rijden, dit manoeuvre kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Op deze baan wordt trouwens ook snel gereden.

Het is voor mij een vraagteken waarom het fietspad niet doorloopt tussen de twee gemeenten.

Volgens artikel 12.4 van het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wordt het verlaten van het einde van een fietspad op de rijbaan te begeven om rechtdoor te rijden niet als manoeuvre beschouwd. M.a.w. fietsers hebben in deze situatie altijd voorrang.

 

12.4. De bestuurder die een manoeuver wil uitvoeren, moet voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.

Worden inzonderheid als manoeuvres beschouwd : van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aanpalende eigendom komen, keren of achteruitrijden.

Wordt niet als manoeuvre beschouwd : zich op het einde van een fietspad op de rijbaan begeven om rechtdoor te rijden of van rijstrook of van file veranderen bij het ritsen bedoeld in artikel 12bis.

Fietsersbond: “Voor een echt fietsklimaat is er dringend nood aan meer fietsveiligheid”

Op 25 maart presenteerde VIAS de verkeersveiligheidsbarometer voor 2018. Het goede nieuws:  het aantal verkeersdoden daalt, het slechte nieuws: het aantal fietsdoden stijgt (vooral in Vlaanderen en Brussel), net als het aantal letselongevallen.  ‘Helft meer fietsongevallen van en naar het werk’, zo kopt De Standaard vandaag. Wil de volgende regering echt inzetten op fietsveiligheid, dan zijn extra investeringen nodig. De Fietsersbond vraagt daarom minstens 500 miljoen op Vlaams niveau, samen met een uitgebreid pakket voorstellen voor de komende legislatuur, op elk beleidsniveau. Om zo tot een echt fietsklimaat te komen.

Er is dus duidelijk een gebrek aan fietsveiligheid. Willen we dat die een rem wordt op de positieve fietstrend? Want die is er, maar eerder ondanks het beleid dan dankzij het beleid. Vorige week bracht de FOD Mobiliteit de driejaarlijkse federale diagnostiek mobiliteit uit. Conclusie daar: enkel de fiets biedt weerwerk tegen de auto(files). Het aantal mensen dat de fiets gebruikt voor woon-werk verkeer stijgt tot 17% in Vlaanderen.

Huidige beleid teveel ‘en-en’, teveel gericht op de auto

Meer fietsers naar het werk dus, alleen delen elektrische fietsen, speed pedelecs, bakfietsen, fietskoeriers en gewone fietsen allemaal dezelfde, beperkte infrastructuur. Dat, onder andere, blijkt nu tot onder meer ongevallen te leiden.

Het huidige beleid in Vlaanderen en Brussel is teveel ‘en-en’ en nog teveel gericht op de auto. Het roer moet om. Nog te vaak is de doorstroming van de auto belangrijker dan die van de fiets en -onbegrijpelijk en met tragische gevolgen vandien- soms belangrijker dan de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Dat getuigen de na vele jaren nog niet aangepaste ‘zwarte kruispunten’ en ‘moordstrookjes’ op onze wegen die voor veilig fietspad moeten doorgaan.

Voorstellen voor een echt fietsklimaat

Zowel in het Brussels Gewest als in Vlaanderen is er deze legislatuur verbetering merkbaar voor fietsers, maar we kunnen lang nog niet spreken van een geïntegreerd fietsbeleid. Laat staan van een echt fietsklimaat -wat nodig is als we de autodruk willen verlagen, de leefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen én het klimaat verbeteren. En dat wil iedereen, toch?

De Fietsersbond heeft daarom een uitgebreid pakket voorstellen uitgewerkt met zeer concrete speerpunten voor de komende legislatuur en voor elk beleidsniveau, om tot een echt fietsklimaat te komen.

Als we echt willen inzetten op fietsveiligheid zijn extra investeringen echt nodig. Zelfs met een budget van 500 miljoen euro per jaar op Vlaams niveau hebben we nog tien jaar nodig om de fietspaden op de gewestwegen conform de kwaliteitseisen te krijgen, dat becijferde het Rekenhof in 2017 al.

Al onze voorstellen voor de volgende regeringen in Vlaanderen, Brussel en op het federale niveau vind je via fietsersbond.be/fietsklimaat. Een samenvatting van de doelstellingen en speerpunten lees je hier.

Bron: Fietsersbond

Veiligheid voorop aan de wegenwerken ter hoogte van de Ternesselei, Wommelgem

Steven Put vond deze verkeerssituatie aan de Ternesselei, te Wommelgem. Veiligheid voor zwakke weggebruikers gaat hier duidelijk voorop. 

Op zijn Facebook-account schreef Steven: “Applaus 👏🏻 voor #wommelgem. Wegenwerken? Er wordt een BEVEILIGDE brede doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers. En de auto’s? Die zitten al beveiligd en moeten maar omrijden. Of de fiets pakken als ze sneller willen zijn. #applausdag Fietsersbond

Provincie Antwerpen subsidieerde in 2018 voor ruim 2 miljoen euro fietspaden

In 2018 klopten maar liefst 15 gemeenten aan bij de provincie Antwerpen voor subsidies voor de (her)aanleg van bovenlokale functionele fietspaden. Goed voor meer dan 2 miljoen euro.

In 2018 keurde de provincie Antwerpen 15 dossiers, ter waarde van ruim 2 miljoen euro ondersteuning, goed voor de aanleg van net geen 10 kilometer fietspaden. Zo’n 300 000 euro ging naar de Alexander Franckstraat in Boechout en 180 000 euro naar de Vennestraat-Gierlebaan in Lille-Kasterlee. Hiermee legden de gemeenten respectievelijk 2 kilometer en 4,5 kilometer fietspad aan. De gemeente Geel gebruikte de subsidie van het Fietsfonds voor de aanleg van conforme fietspaden op de Olensteenweg. In Heist-op-den-Berg werd het geld gebruikt in de Goorstraat. Ook stad Antwerpen, Zwijndrecht, Wommelgem en Ekeren deden een beroep op het Fietsfonds voor de aanleg van hun fietspaden.

De provincie Antwerpen zet zwaar in op veilige en comfortabele fietspaden voor woon-werk, woon-school en woon-winkelverkeer. Gemeenten kunnen bij de provincie Antwerpen subsidies aanvragen voor de aanleg en verbetering van hun fietsinfrastructuur. Ze moeten daarvoor wel de Vlaamse kwaliteitsvoorwaarden respecteren. Vorig jaar keurde de provincie Antwerpen 2 050 261,71 euro aan fietspadsubsidie goed.

Voorbeelden van fietspaden, aangelegd met provinciale subsidies

Geel, Olensteenweg, aanleg vrijliggend eenrichtingsfietspad

Lengte: 300 meter inclusief fietsbrug
Type: bovenlokale functionele fietsroute
Subsidiebedrag: 29 007,98 euro

© Provincie Antwerpen

Wommelgem, Vremdesteenweg, aanleg vrijliggend dubbelrichtingsfietspad

Lengte:  250 meter
Type: bovenlokale functionele fietsroute
Subsidiebedrag: 25 192,86 euro

© Provincie Antwerpen

Boechout, Alexander Franckstraat, aanleg vrijliggend eenrichtingsfietspad

Lengte: 2 000 meter
Type: bovenlokale functionele fietsroute
Subsidiebedrag: 305 203,12 euro

© Provincie Antwerpen

Fietsfonds

De subsidies kaderen in het Fietsfonds, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies om de realisatie van bovenlokale functioneel fietsroutenetwerk te ondersteunen. Een gemeente kan zo tot 90 procent Fietsfondssubsidie krijgen. De provincie en de Vlaamse overheid betalen respectievelijk 40 en 50 procent. De provincie betaalt het Vlaamse deel aan de gemeente en krijgt dit achteraf terugbetaald van de Vlaamse overheid.

Bron: Provincie Antwerpen