Moordstrookje ter hoogte van de Haachtsebaan 155 in Keerbergen

Eind 2023, maar de moordstrookjes zijn nog lang het land niet uit. Zo ook langs de Haachtsebaan 155 in Keerbergen, waar fietser Wouter Florizoone onzacht in aanraking kwam met het aanstormende autoverkeer. De baan is zo aangelegd dat het fietspad verspringt richting de baan, en dat zorgt voor een gevaarlijke verkeerssituatie.

Vandaag nog eens een autospiegel gevoeld, onzacht. Deze 20m “fietspad” is niet alleen een moordstrookje pur sang, maar ook nog eens levensgevaarlijk met rioolput en niveauverschil aan de betonrand. Waar blijft de onteigening?” bemerkt Wouter op social media.

Hij plaatste volgende foto’s online:

Jaarlijkse paddentrek van start in Zemst; tijdelijke zone 30 van kracht

In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat of een weg oversteken en lopen de padden en kikkers een groot risico om overreden te worden. Met een aantal maatregelen doet Gemeente Zemst ook al het nodige opdat de amfibieën hun geboortepoel veilig kunnen bereiken. 

Ik reed vanmorgen voorbij de Zemstsesteenweg in Hofstade en merkte direct de veranderingen: vanaf de bocht voor de tunnel onder de Brusselsesteenweg tot aan de brug over de Barebeek en omgekeerd is er een tijdelijke zone 30 van kracht.

Inderdaad, dit jaar heeft de gemeente voor duidelijk zichtbare verkeersborden ‘zone 30’ gekozen en is de grote padden-driehoek met verwarrende tijdsindicatie in de stal gebleven.

Situatie februari 2022 © Bart Noëth

Menig Zemstenaar herinnert zich nog het verkeersbordenfiasco van vorig jaar, met tientallen hoge flitsboetes tot gevolg.

Let dus vooral op tijdens de schemering of de vroege nacht, om de veiligheid te garanderen van zowel de overstekende amfibieën als de vrijwilligers die assisteren bij de oversteek.

En respecteer vooral 24/7 de snelheidslimiet want boetes bij het niet respecteren van een zone 30 zijn ontzettend hoog.

De oversteekzones van 2021:

 • Pater Penninckxstraat – Moorbosstraat: vanaf Pater Penninckxstraat
  22 tot voorbij het kruispunt van de Moorbosstraat met de
  Meulekensweg;
 • Heidestraat: vanaf huisnummer 158 tot aan de verkeersdrempel in de
  Heidestraat;
 • voor Zemstsesteenweg: vanaf de bocht voor de tunnel onder de
  Brusselsesteenweg tot aan de brug over de Barebeek;
 • voor Kampenhoutsebaan: vanaf het kruispunt met de Albertlaan tot
  voorbij het kruispunt met de Mosvinvoetweg.

Flitscontroles na paddenoverzetactie zorgen voor beroering in Zemst

 

Flitscontroles na paddenoverzetactie zorgen voor beroering in Zemst

Een zone 30 aan de schoolpoort en in de aanpalende straten is een zegen voor de schoolgaande jeugd, een tijdelijke zone 30 in de straten tijdens de jaarlijkse paddentrek ook. Zoals in Zemst, waar elk jaar deze paddenoverzetactie wordt georganiseerd, jammer genoeg hebben twee ongelukkige politiecontroles voor veel beroering gezorgd. Een verslag.

Om de veiligheid van de helpers én de padden te garanderen vaardigde de gemeente Zemst een tijdelijke politievordening uit, van 8 februari tot 2 april werd er in volgende straten:

 • Pater Penninckxstraat – Moorbosstraat: vanaf Pater Penninckxstraat
  22 tot voorbij het kruispunt van de Moorbosstraat met de
  Meulekensweg;
 • Heidestraat: vanaf huisnummer 158 tot aan de verkeersdrempel in de
  Heidestraat;
 • voor Zemstsesteenweg: vanaf de bocht voor de tunnel onder de
  Brusselsesteenweg tot aan de brug over de Barebeek;
 • voor Kampenhoutsebaan: vanaf het kruispunt met de Albertlaan tot
  voorbij het kruispunt met de Mosvinvoetweg.

de snelheid tijdelijk gelimiteerd tot 30. De gemeente bevestigt in de politievordening dat de verkeersborden goed zichtbaar dienen te zijn en in groot formaat geplaatst. (lees volgend document: TP paddenoverzetacties van 8 februari tot 2 april 2021)

Op volgende foto kan men opmerken dat de zone 30 is aangebracht, maar in het kleinste formaat. De grotere padden-driehoek met tijdsindicatie (tussen 19:00 ’s avonds en 07:00 ’s morgens) kan voor verwarring zorgen.

Desondanks het aflopen van de tijdelijke politievordening werden er op 6 en 8 april op de Zemstsesteenweg in de richting van Hofstade politiecontroles gehouden: men controleerde een maximumsnelheid van 30 waar normaal gezien een maximale snelheid van 70 is toegestaan.

De tijdelijke borden zone 30 werden door de gemeente Zemst niet tijdig weggehaald. Gemeenteraadslid Diana Behets verklaarde evenwel op Facebook dat de paddentrek reeds was afgelopen en dat de borden zone 30 werden weggehaald voor de politiecontroles.

Op een aantal Facebook pagina’s hebben al verschillende mensen bevestigd dat ze een (hoge) boete hebben gekregen. De meeste mensen vinden het uitschrijven van deze boetes oneerlijk.

Persoonlijk heb ik ook een boete ontvangen: ik reed 51. Aangezien de hoge en – mijn inziens – buitensporige boete (€174) heb ik besloten om deze verkeersboete aan te vechten, ik heb volgende argumenten gebruikt:

Een tijdelijke politievordening (zitting van 18-01-2021 gemeentebestuur Zemst) werd uitgeschreven betreft paddenoverzetacties van 8 februari tot 2 april 2021. Ik werd geflitst op 6 april. Een snelheidszone 30 werd ingericht in een zone buiten de bebouwde kom waar men normaal gezien maximaal 70 mag rijden.

De politieverordening neemt o.a. volgende maatregelen: alle borden moeten van groot formaat zijn zodat deze duidelijk zichtbaar zijn, geen kleine verkeersborden (dit was niet het geval). Bovendien is deze tijdelijke zone 30 niet herkenbaar door de plaatsgesteldheid: er is geen wegversmalling noch een snelheidsremmer.

Er staat een groot padden-bord net voor het kleine zone 30 bord waarop staat dat de paddentrek gebeurt tussen 19:00 ’s avonds en 07:00 ’s ochtends, dit maakt de situatie verwarrend.

De lokale organisator en gemeenteraadslid (Diana Behets) meldt op Facebook dat deze borden zone 30 reeds werden weggehaald voor de datum van flitsen.

Met als bijlage de tijdelijke politievordening, en drie foto’s als illustratie:

Graag een reactie onder dit bericht als u ook een boete hebt ontvangen.

P.S.: ik ben geen jurist en ik heb nog nooit een boete aangevochten, maar ik vind deze hoge boete echt oneerlijk.

Een vreemde fietssuggestiestrook in Brussel

Twitter-gebruiker BXLeration plaatste hetvolgende filmpje online, het betreft een fietssuggestiestrook in Brussel.

De strook duidt de positie van de fietser aan op de rijbaan.

Het is evenwel geen fietspad, er zijn immers geen twee evenwijdige onderbroken strepen of verkeersborden die een fietspad aangeven. Zo’n strook is niets anders dan een geverfde strook op de rijbaan waarop je ook met met een auto mag rijden, stilstaan of parkeren.

Een fietssuggestiestrook maakt vooral duidelijk dat er fietsers kunnen, maar niet moeten, rijden. Op deze manier worden automobilisten attent gemaakt op de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Bovendien wordt de rijbaan visueel smaller gemaakt opdat chauffeurs hun snelheid zouden aanpassen.

Fietsers hebben echter geen specifieke rechten op een fietssuggestiestrook aangezien dit niet is opgenomen in het verkeersreglement.

Werken aansluiting Brussels Airport op fietssnelweg Brussel-Leuven van start

De werkzaamheden om een aftakking te maken van de fietssnelweg F3 tussen Brussel en Leuven naar Brussels Airport gaan vandaag van start. Dankzij deze aftakking kunnen werknemers, omwonenden en sportieve passagiers in de toekomst op een veilige, snelle en duurzame manier met de fiets tot aan de luchthaven geraken. De realisatie van de aftakking is een samenwerking tussen het Vlaamse gewest, de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Zaventem en Brussels Airport Company.

Ter hoogte van de Heidestraat in Zaventem wordt vandaag gestart met werkzaamheden om een aansluiting van Brussels Airport op de fietssnelweg F3 tussen Leuven en Brussel te realiseren. Die fietssnelweg gaat langs de stations van Leuven, Herent, Veltem, Erps-Kwerps, Kortenberg, Nossegem en Zaventem en sluit aan op de Gewestelijke fietsroute 1b in Brussel. Brussels Airport wordt met deze aftakking nu ook deel van dat netwerk.

Zo kan al wie op de luchthavensite werkt, de omwonenden en ook sportieve passagiers, nog makkelijker en veiliger met de fiets naar de luchthaven. In normale omstandigheden komen er dagelijks 70 000 passagiers en 24 000 werknemers naar de luchthaven. Met de aanleg van deze aansluiting op de fietssnelweg wil Brussels Airport het fietsen naar de luchthaven comfortabeler en aantrekkelijker maken en zo ook het gebruik van de fiets aanmoedigen.

De aansluiting naar de luchthaven komt grotendeels te liggen in de bedding van de voormalige spoorlijn en is 2 kilometer lang. Dit project is een samenwerking met de Vlaamse Overheid, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem. De uitvoering van de werken is in handen van Brussels Airport Company, en zal een viertal maanden in beslag nemen.

De Provinciesteenweg in Haacht blijft een gevaarlijke baan

Dat de Provinciesteenweg in Haacht een gevaarlijke baan is, is een understatement. Op 24 september 2018 werd een 15-jarige jongen gegrepen door een auto bij het oversteken van de baan.

Een paar kilometer verderop richting Haacht, waar de Provinciesteenweg de Stationsstraat wordt, stierf in 2015 de 16-jarige Noah toen hij samen met een vriend naar huis aan het fietsen was.

Buiten een snelheidsbeperking van 50 km/uur wordt er bitter weinig gedaan aan het onveiligheidsgevoel.

De foto’s dateren van mei 2020.

 

Van een mooi aangelegd fietspad (Zemst) naar een smal en versleten fietspad (Hombeek, Mechelen)

Fiets je tussen de Zemstseweg (Hombeek, Mechelen) en de Hoogstraat (Zemst) kom je van een smal en versleten fietspad op een gloednieuw en mooi aangelegd fietspad. De wegenwerken laten doorlopen – de weg loopt tussen twee provincies/gemeentes – was precies niet mogelijk. 

Fietspad tussen Nederokkerzeel, Kampenhout en Erps-Kwerps stopt halverwege

Het fietspad op de Nederokkerzeelsesteenweg tussen Nederokkerzeel, Kampenhout en Erps-Kwerps stopt halverwege. De fietsers zijn dan gedwongen om op de baan te rijden, dit manoeuvre kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Op deze baan wordt trouwens ook snel gereden.

Het is voor mij een vraagteken waarom het fietspad niet doorloopt tussen de twee gemeenten.

Volgens artikel 12.4 van het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wordt het verlaten van het einde van een fietspad op de rijbaan te begeven om rechtdoor te rijden niet als manoeuvre beschouwd. M.a.w. fietsers hebben in deze situatie altijd voorrang.

 

12.4. De bestuurder die een manoeuver wil uitvoeren, moet voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.

Worden inzonderheid als manoeuvres beschouwd : van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aanpalende eigendom komen, keren of achteruitrijden.

Wordt niet als manoeuvre beschouwd : zich op het einde van een fietspad op de rijbaan begeven om rechtdoor te rijden of van rijstrook of van file veranderen bij het ritsen bedoeld in artikel 12bis.

Fietsersbond: “Voor een echt fietsklimaat is er dringend nood aan meer fietsveiligheid”

Op 25 maart presenteerde VIAS de verkeersveiligheidsbarometer voor 2018. Het goede nieuws:  het aantal verkeersdoden daalt, het slechte nieuws: het aantal fietsdoden stijgt (vooral in Vlaanderen en Brussel), net als het aantal letselongevallen.  ‘Helft meer fietsongevallen van en naar het werk’, zo kopt De Standaard vandaag. Wil de volgende regering echt inzetten op fietsveiligheid, dan zijn extra investeringen nodig. De Fietsersbond vraagt daarom minstens 500 miljoen op Vlaams niveau, samen met een uitgebreid pakket voorstellen voor de komende legislatuur, op elk beleidsniveau. Om zo tot een echt fietsklimaat te komen.

Er is dus duidelijk een gebrek aan fietsveiligheid. Willen we dat die een rem wordt op de positieve fietstrend? Want die is er, maar eerder ondanks het beleid dan dankzij het beleid. Vorige week bracht de FOD Mobiliteit de driejaarlijkse federale diagnostiek mobiliteit uit. Conclusie daar: enkel de fiets biedt weerwerk tegen de auto(files). Het aantal mensen dat de fiets gebruikt voor woon-werk verkeer stijgt tot 17% in Vlaanderen.

Huidige beleid teveel ‘en-en’, teveel gericht op de auto

Meer fietsers naar het werk dus, alleen delen elektrische fietsen, speed pedelecs, bakfietsen, fietskoeriers en gewone fietsen allemaal dezelfde, beperkte infrastructuur. Dat, onder andere, blijkt nu tot onder meer ongevallen te leiden.

Het huidige beleid in Vlaanderen en Brussel is teveel ‘en-en’ en nog teveel gericht op de auto. Het roer moet om. Nog te vaak is de doorstroming van de auto belangrijker dan die van de fiets en -onbegrijpelijk en met tragische gevolgen vandien- soms belangrijker dan de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Dat getuigen de na vele jaren nog niet aangepaste ‘zwarte kruispunten’ en ‘moordstrookjes’ op onze wegen die voor veilig fietspad moeten doorgaan.

Voorstellen voor een echt fietsklimaat

Zowel in het Brussels Gewest als in Vlaanderen is er deze legislatuur verbetering merkbaar voor fietsers, maar we kunnen lang nog niet spreken van een geïntegreerd fietsbeleid. Laat staan van een echt fietsklimaat -wat nodig is als we de autodruk willen verlagen, de leefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen én het klimaat verbeteren. En dat wil iedereen, toch?

De Fietsersbond heeft daarom een uitgebreid pakket voorstellen uitgewerkt met zeer concrete speerpunten voor de komende legislatuur en voor elk beleidsniveau, om tot een echt fietsklimaat te komen.

Als we echt willen inzetten op fietsveiligheid zijn extra investeringen echt nodig. Zelfs met een budget van 500 miljoen euro per jaar op Vlaams niveau hebben we nog tien jaar nodig om de fietspaden op de gewestwegen conform de kwaliteitseisen te krijgen, dat becijferde het Rekenhof in 2017 al.

Al onze voorstellen voor de volgende regeringen in Vlaanderen, Brussel en op het federale niveau vind je via fietsersbond.be/fietsklimaat. Een samenvatting van de doelstellingen en speerpunten lees je hier.

Bron: Fietsersbond