Jaarlijkse paddentrek van start in Zemst; tijdelijke zone 30 van kracht

In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat of een weg oversteken en lopen de padden en kikkers een groot risico om overreden te worden. Met een aantal maatregelen doet Gemeente Zemst ook al het nodige opdat de amfibieën hun geboortepoel veilig kunnen bereiken. 

Ik reed vanmorgen voorbij de Zemstsesteenweg in Hofstade en merkte direct de veranderingen: vanaf de bocht voor de tunnel onder de Brusselsesteenweg tot aan de brug over de Barebeek en omgekeerd is er een tijdelijke zone 30 van kracht.

Inderdaad, dit jaar heeft de gemeente voor duidelijk zichtbare verkeersborden ‘zone 30’ gekozen en is de grote padden-driehoek met verwarrende tijdsindicatie in de stal gebleven.

Situatie februari 2022 © Bart Noëth

Menig Zemstenaar herinnert zich nog het verkeersbordenfiasco van vorig jaar, met tientallen hoge flitsboetes tot gevolg.

Let dus vooral op tijdens de schemering of de vroege nacht, om de veiligheid te garanderen van zowel de overstekende amfibieën als de vrijwilligers die assisteren bij de oversteek.

En respecteer vooral 24/7 de snelheidslimiet want boetes bij het niet respecteren van een zone 30 zijn ontzettend hoog.

De oversteekzones van 2021:

 • Pater Penninckxstraat – Moorbosstraat: vanaf Pater Penninckxstraat
  22 tot voorbij het kruispunt van de Moorbosstraat met de
  Meulekensweg;
 • Heidestraat: vanaf huisnummer 158 tot aan de verkeersdrempel in de
  Heidestraat;
 • voor Zemstsesteenweg: vanaf de bocht voor de tunnel onder de
  Brusselsesteenweg tot aan de brug over de Barebeek;
 • voor Kampenhoutsebaan: vanaf het kruispunt met de Albertlaan tot
  voorbij het kruispunt met de Mosvinvoetweg.

Flitscontroles na paddenoverzetactie zorgen voor beroering in Zemst